Absorpsjon

Hvilken tykkelse, beskyttelsesgrad, ml-kapasitet, eller dråper bør en velge???

Du har kanskje støtt på problemet med å finne riktig tykkelse på bleiene? eller viktigere! Den riktige kapasiteten... Det finnes et hav av tykkelser, tall-skalaer, kg mål, hele og halve dråper som skal hjelpe til i jungelen av kapasiteter og absorpsjonsgrader blant de ulike produktene. I utgangspunktet fungerer det ok helt til du ønsker å bytte til et annet produkt merke eller leverandør enn det man er vandt til.

Vi har derfor tatt utgangspunktet i "væske-målet" milliliter - ml og satt dette på alle bleiene vi selger på DLSupply uavhengig av fabrikant eller merke.

En bleie på ca. 2000 ml tåler da totalt rundt 2 liter væske.
(2 liter tilsvarer max utnyttelse av bleien. Ved "anbefalt/normal" bruk noe mindre utnyttelse)

Eksempelvis anbefaler Attends normalt bytting av bleie når den er vått i litt mer en halve bleiens lengede.
(dvs. at man da grovt regnet får brukt halvparten av ml- kapasiteten og gjerne opp mot 60-70 prosent.)

Hvilken milliliter (ml) kapasitet en skal velge på bleier er veldig individuelt, og gjerne har dagens gjøremål eller aktivitet mye å si for hva en bør velge på de forskjellige dager og tidspunkter. Et eksempel på dette er at man som oftest ønsker en bleie med større kapasitet på natten enn til handleturen midt på dagen.
Vi anbefaler i utgangspunktet å finne 2 til 3 varianter eller ml-kapasitet man føler seg trygg på.

Eksempel:

BetterDry til bruk om natten på 4300 ml - 4,3 liter. (medium)
Easy slip til bruk om dagen 2900 ml - 2.9 liter. (medium)
Tena pants super til diskret bruk på kinoen 2400 ml - 2,4 liter. (medium)

Alle ovenfornevnte er produkter til relativt tung inkontinens.
(dvs. de normalt minimum vil kunne tåle rundt en blære tømming fra en voksen person som lider av inkontinens)

De 3 inkontinens gradene

Lekkasjer/inkontinens benevnes ofte slik: Lett - Moderat - Tung. (Eksempelet er hentet fra Tena sine produkter).

  • Lett = 422,2 ml. ( tilsvarer "stort" Tena bind).
  • Moderat = 1900 ml. ( tilsvarer ca. TENA-Silhouette Night).
  • Tung = 3800 ml ( tilsvarer ca. TENA Slip).
  • Til sammenligning vil F.eks. Forsite AM:PM Stars ligge på ca. 5000 ml.
    (4000 - 5000 ml og oppover kalles gjerne svært tung inkontinens, de fleste AB,DL bleier havner i denne kategorien)

Tykkelse

Vanligvis vil en bleie på 4000 ml være tykkere enn en bleie på 2000 ml. Veldig ofte kan man si at den mer eller mindre er dobbelt så tykk, selv om dette kan variere mye mellom merkene og bleie typene. (Eksempelvis vil bredden på bleien ha en del og si på forholdet mellom tykkelse og ml- kapasitet) Mengden SAP bleien inneholder påvirker både pris og tykkelse, og ofte vil bleier med mye SAP være dyrere samtidig som de vil utvide seg mye i overgangen fra tørr til våt. Dvs. at bleien er relativt tynn fra pakken men tykkelsen vil øke betydelig under bruk og ofte til overaskende størrelser.

Kapasitet og diskresjon

Hva som er en diskre bleie er det mange meninger om. Mens enkelte sverger til typer som Tena pants maxi, pluss eller diskret varianten for diskresjonens skyld kan andre hive på seg en Tena maxi 3800 ml slip bleie og klare på magisk vis greit å skjule denne under riktige klær, mens andre har problemer med å skjule en bleie på 2400 ml. Dette vil nok ofte ha mye å gjøre med kropps fasong, typen klær og hvor tykk bleien er og blir under bruk.

Bleier med kapasitet på underkant av 2000 ml er en bleie kapasitet som flest ser ut til å kunne skjule relativt greit  før og under bruk. Bleier av denne ml kapasiteten vil kategoriseres rett i overgangen av Moderat/Tung.

Bleier på 4000-5000 ml vil havne i kategorien tung eller svert tung inkontinens - og eller avførings lekkasjer der brukeren har liten eller ingen kontroll over blære eller tarm funksjoner. Bleier i denne størrelsen vil kunne tåle flere "belastinger" i flere omganger før den omsider er full og må skiftes.  

Drypp eller full blære tømming - Flodding

En full blære hos voksne regnes normalt rundt 400-500 ml. (i enkelttilfeller opp mot 800 ml) 
En tømming er ofte noe større i ml fra menn selv om dette i utgangspunktet er veldig individuelt fra person til person, vil det som oftest bli sendt signaler til hjernen om at det er på tide med en tømming, når blærene inneholder rundt 250 til 500 ml. Ved økt væskeinntak vil naturligvis også hyppigheten av tømminger øke samt mengden utgående veske. Det regnes som normalt med rundt 7-8 tømminger i løpet av en dag.

Hvor "fort disse ml urinmengdene" kommer ut fra blæren har mye å si for hvilken egenskaper bleien bør ha.
Dvs. jo fortere urinen kommer ut desto større mengder SAP bør bleien inneholder samt lekkasje sperrene bør også være av den høye typen for å klare en "flooding".

Ved en såkalt "diaper-flooding" vil bleier til tung og svært tunge lekkasjer være et must, da typisk rundt 3000 ml og oppover. Mange av de fleste AB,DL bleiene vil tåle 1-2 "floodinger", mens enkelte opp til rundt 3-4 omganger.

Ved drypp inkontinens stilles det ikke det samme kravene til bleien da et mindre område utsettes for en mindre lekkasje over tid. Bleien vil da fint kunne fordele/trekke urinen rundt i bleien og vil kunne bli full fra "front til bakside", men gjerne ikke før det er gått noe tid.

Voksen bleier

Ved valg av voksen bleier bør man ta stilling til: 

  1. Hvilken livvidde trengs (ofte oppgitt i centimeter - cm evt. benevnelsene: medium, large, xlarge)

  2. Hvor stor ml - kapasitet/absorbsjon bør en ha på bleiene. (ofte oppgitt i milliliter - ml)

  3. Vil bleien bli utsatt for "flooding". (flooding = svært tung inkontinens)

  4. Hvilken type som ønskes. F.eks. en slip, pull-ups/pull-ons, en belte bleie, bomulls eller plastvarianten.Sjekk gjerne ut vårt artikkelarkiv for flere artikler. (krever innlogging)