Personvernopplysninger

Denne nettbutikken DLsupply på nettsiden dlsupply.no behandler vi personlig informasjon som er utgitt av kunden for å innfri og bekrefte brukervilkårene, for å behandle elektroniske ordre, frakt og for å ha muligheten til å kommunisere i en tidsperiode som er nedsatt og godkjent av loven.Grunnlegende bestemmelser

1. En personlig datakontrollør, i samsvar med GDPR (heretter betegnet som «Regulasjonen») dlsupply.no. (heretter betegnet som «Kontrollør») Ta eventuelt kontakt for nærmere informasjon.

2. Kontaktinformasjonen til kontrolløren er: e-post: kontakt@dlsupply.no

3. Personlig informasjon er all informasjon relatert til en identifiserbar eller fysisk person.

Kilden til personlig informasjon

1. Kontrolløren behandler personlig informasjon som er mottatt mot kundens godkjennelse og samlet inn fra kontrakten for å fullføre et eller flere kjøp og den elektroniske ordren som opprettes i nettbutikken dlsupply.no

2. Kontrolløren behandler kun identifiserbar informasjon og kontaktinformasjon til kunden som er nødvendig for å oppfylle kontrakten for kjøpet;

3. Kontrolløren behandler personlig informasjon for frakt og for å holde regnskap og for å kunne ha kommunikasjon mellom partene i kontrakten i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Grunnen til behandling av personlig data

Kontrolløren behandler kundens personlige informasjon for følgende grunner:

1. Registrering på nettside dlsupply.no I samsvar med Kapittel 4, Seksjon 2 av regulasjonen;

2. For å kunne oppfylle den elektroniske ordren som ble opprettet av kunden (navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer);

3. For å overholde lover og forskrifter som følger av kontraktsforholdet mellom kunden og kontrolløren;

4. Personlig informasjon er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten til kjøpet. Kontrakten kan ikke konkluderes uten personlig informasjon.

Tidsperioden for lagring av personlig data

1. Kontrolløren lagrer personlig informasjon i en tidsperiode som er nødvendig for å oppfylle rettigheter og forpliktelser som følger av kontraktsforholdet mellom kontrolløren, og kunden og i en 3-års tidsperiode som følger av avsluttelsen av kontraktsforholdet;

2. Kontrolløren må slette all personlig informasjon ved utløpet av tidsperioden for lagring av personlig informasjon.

Mottakere og behandlere av personlig data

Tredjeparter som behandler kundens personlig informasjon er underleverandører til kontrolløren. Tjenestene som er levert av disse underleverandørene er nødvendige for å kunne oppfylle kontrakten til kjøpet og for å behandle den elektroniske ordren mellom kontrolløren og kunden.
Underleverandører vil være fraktfirma, regnskapsfører, betalingstjenester og nettbutikk/side med statistikk.

Vi vil aldri selge dine personopplysninger til tredjepart.

Kunderettigheter

I samsvar med forskriften er kunden berettiget til:

1. Rettigheten til å få tilgang til sin personlige informasjon;

2. Rettigheten til å redigere sin personlige informasjon;

3. Rettigheten til å slette sin personlige informasjon;

4. Rettigheten til å nekte behandling av sin personlig informasjon;

5. Rettigheten til å flytte informasjonen sin;

6. Rettigheten til å fradra samtykket til behandling av sin personlig informasjon skriftlig eller via e-post til kontakt@dlsupply.no

7. Rettigheten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten om det er mistanke om at det har vært brudd på regulasjonen.

Sikkerheten til den personlige informasjonen

1. Kontrolløren erklærer å ta alle tekniske og organisatoriske forholdsregler som er nødvendige for å beskytte den personlige informasjonen;

2. Kontrolløren har tatt tekniske forhåndsregler for å sikre datalagringen, der særlig å sikre tilgang til datamaskinen passord, ved å bruke et anti-virus program og gjøre regelmessige sjekk på de relevante datamaskinene.

Sletting av informasjon

Ønskes sletting av dine(deres) personlig data og eller brukerkonto hos oss 

Ta kontakt så ordnes dette.
Oppføring og lagring av utførte betalinger, ordrer og tilhørende info. lagres og slettes etter god bokførings skikk og gjeldene Norsk Lov.


Endre eller blokkere informasjonskapsler

Ved bruk av våre nettsider samtykker du i at det legges informasjonskapsler i din nettleser - ettersom de fleste nettlesere automatisk aksepterer informasjonskapsler. Om du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan bety at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt. 

Slik administrer du informasjonskapsler: 

 (nettvett.no): 

(Den nye ekomloven § 2-7b trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

I denne veiledningen viser vi hvordan du kan blokkere og tillate bruken av informasjonskapsler-Slik administrer du informasjonskapsler )


Sluttord

1. Ved å legge inn en elektronisk ordre (kjøp) på nettsiden dlsupply.no bekrefter kunden å være informert om alle vilkårene av beskyttelsen av personlig informasjon og godkjenner dem i sin helhet;

2. Kunden godkjenner disse reglene ved å huke av boksen i bestillingsskjemaet;

3. Kontrolløren kan oppdatere disse reglene når som helst. Den nye, oppdaterte versjonen skal alltid være publisert på dlsupply.no sin nettside/nettbutikk.

Disse reglene gjelder f.o.m. den 17.07.2020