ABDL og bleievettreglene


ABDL kan og er ofte sett på som en stress reduserende lek, en "time-out" eller rett og slett det vi vil kalle en pust i bakken på godt norsk. Da fra omverdenens kav og mas. Kort,- en godt ting.
Men kan det bli for mye av de gode tingene?


Vi liker å se på ABDL bleier som en godt ting. Vi har i tidligere artikler sammenlignet gode bleier med en god vin.
Altså under de rette omstendighetene og riktig bruk kan god vin være en godt ting. Akkurat slik ser vi på det med gode bleier også. Det er ikke alt som passer til alle tider som f.eks kjøring og rus i ruspåvirket tilstand, vil ikke kunne sees på som en godt ting eller bra sammen. Nytelse av vin vil da ikke være en god nytelse lengre.
Slik tenker vi litt om AB,DL bleie bruk også, det er ikke sikkert man vil få noen nytelse av bruk ved alle slags omstendigheter. Planlegg gjerne, og sett av god tid til din lek eller "time-out". For å få den beste stunden.
Bestem deg for størrelsen på bleie-lageret (-størrelsen på vinkjelleren). Ta frem den beste bleien til de beste stundene og gjerne også den beste årgangsvinen om du da skulle ønske det.=)

Bruk gjerne bleivettreglene under for god bleie bruk.

ABDL Bleievettreglene:

 1. Ikke bruk større eller mindre bleier enn livvidden din tilsier.
 2. Bruk egnet type bleier til de forskjellige typer aktiviteter.
  (Forskjellige kapasiteter til forskjellige gjøremål eller "tidsintervaller")
 3. Vis respekt når du fredes blant andre og skift ved behov.
 4. Søk råd og veiledning av erfarende "bleiefolk" for best mulig anvendelse av bleiene.
 5. Vær forberedt, og ha alltid en ekstra bleie på lur.
 6. På lengre turer, ta med bleie-baggen og ekstra skift.
 7. Husk pose eller wetbag til brukte bleier.
 8. Lagre et nødvendig antall bleier på et tilgjengelig, men gjerne diskret sted.
 9. Beregn eller bestem deg for et antall bleier som trengs eller skal brukes.
  (Gjerne et bestemt antall i løpet av måneden. som ikke skal overskrides)
 10. Ikke kjøp flere bleier en nødvendig. (Husk at det kan bli for mye av det gode)
 11. Sett av god tid til bleieskift og eller AB,DL.
 12. Kast brukte bleier i egnet pose, gjerne sammen med annet avfall.
  (Slik blir bleiene mindre synlige)
 13. Kjøp gjerne flere bleier samtidig og utnytt tilgjengelige frakt alternativer fullt ut.  
 14. Brukes bleier med plast bør "bomulls varianter" benyttes innimellom for å avlaste huden.

Har du flere gode regler som bør på lista? Send de gjerne til oss!


Sjekk gjerne ut vårt artikkelarkiv for flere artikler. (krever innlogging)