Litt ABDL historie

Bleieskift 1950-1960
Bleieskift 1950-1960

Når startet det?

ABDL eller A-B og D-L som betyr «Adult-Baby» og «Diaper-Lover» ser ut til å ha sin spede begynnelse i tidlig etterkrigstid. Men bruk av "cosy, fluffy, søt bekleding" eller det vi i dag ofte kaller kawaii relatert tøy går langt, langt tilbake i tid og det finnes historier der spesielt mannlige teaterskuespillere kun ville spille stykker eller roller der søt-"kawaii" relaterte tøy inngikk i forstillingen... Uten å gå videre inn i "oldtiden", må vi til Americas 40 og 50 tall for å finne en noenlunde riktig begynnelse. På denne tiden var mangel på komfortable og hygieniske sanitets produkter stor. Kvinner og jenter "sydde/heklet" noe man kan kalle for en heklet "kladd/pute" som ble brukt som bind, og bleier ble fort et "mommy struggle" da det i all hovedsak ble brukt det man da kalte vanlige eller "tradisjonelle" tøybleier i forskjellige brettede utgaver som alle krevde vask, kok og styrking. Noe som i utgangspunktet var krevende nok på den tiden i seg selv, samtidig som det også var lite praktisk både for store og små.

Heklet kladd rundt 1940
Heklet kladd rundt 1940

Imidlertid kom et gjennombrudd da Marion Donovan (en mor til to), patenterte den første "engangsbleien". Det er her vi kan se noen av de første forbindelsene til Big-Baby eller AB,DL-kulturen. Den gang da Pampers og andre lignende engangsbleier ble symboler på komfort og sikkerhet rundt tidlig 60 tallet. 

Pampers 90 tallet
Pampers 90 tallet

Utvikling og videreutvikling

ABDL (Adult Baby Diaper Lover) er hele tiden i en utviklingsfase og evolusjon akkurat som dagens produkter enders med tiden. AB,DL utviklet seg betydelig på 60- og 70-tallet . Det er imidlertid utfordrende å finne spesifikt interessante tidslinjer, ettersom det utviklet seg i forskjellige retninger og under forskjellige navn. Noen medlemmer av AB,DL-samfunnet identifiserte seg mest med/mot BD,SM miljøet samtidig som andre begynte å eksperimentere med "mer søte" klær og bleier for "erotiske" formål, mens andre fant glede i å oppleve komforten og tryggheten som ble gitt av selve bleien uten klær. Dette ser i dag ut til å være hovedgrunnen til det todelte AB-DL navnet.
(-det er selvfølgelig flere navn-oppdelinger og meninger uten at vi utdyper det nærmere her i denne artikkelen)

Til nå hadde "AB,DL" for det meste mindre korte publiserte innslag i enkelte blader og ofte publisert eller omtalt med navnet "infantilism" eller "big-baby".
Det første kjente nyhetsbrevet dedikert "Adult-Babies" kom ut i juli 1980 den gang alt gikk i posten.  

På 80-90 tallet - ettersom internett ble stadig mer tilgjengelig, begynte AB,DL samfunnene på nettet å komme frem, men også her under mange forskjellige navn og retninger. Internett gjorde det mulig for medlemmer å utveksle erfaringer og følelser i fellesskap. Det var en periode der AB,DL begynte å ta en mer definert form og befeste sin posisjon. Folk ble bevisst sin identitet på en helt annen måte med internettsamfunnene. Også her kommer det fremme at det ofte er to hovedkategorier ute og går, altså AB,DL.

ABDL sikkerhetsnål 21. århundre
ABDL sikkerhetsnål 21. århundre

Synlighet og tilgjengelighet

Med ankomsten av det 21. århundre ble AB,DL mer og mer synlig, og ikke minst mer strukturert. Ulike "støttegrupper", fellesskap, arrangementer og ikke minst butikker som tilbyr spesialiserte voksen produkter, som  AB,DL bleier og klær dukket opp. Internett spilte en avgjørende rolle for å øke synligheten til AB,DL og gjorde det mulig for medlemmene å kommunisere lettere og uttrykke sine behov og ønsker. Etter hvert som AB,DL ble mer synlig og akseptert, økte folks interesse i denne fetisjen eller kulturen. De samles på stevner, andre sosiale arrangementer og flere undergrupper eller tilleggs grupper har kommet tydelig frem i tiden vi nå lever i slik som eksempelvis DDLG - DD,LG.

Tøybleier 21. århundre
Tøybleier 21. århundre

Hvor stort er AB,DL samfunnet?

Det var ikke så mange store nettsamfunn i Norge som var rene AB,DL forum, men
noen husker kanskje de "gamle" Sol eller 4F forumene? der ABDL var mye diskutert.
Det var også andre diskusjons "områder" som man kunne finne norske AB,DLère på den gangen Windows 95 var stort, da rundt midten og slutten av 1990 tallet. 

Det er ikke helt klart hvor stort AB,DL-miljøet er, ettersom de fleste som liker å bruke voksenbleier ofte gjør det privat. The Diaper Pail Friends var en av de første gruppene dedikert til voksen bleie, og nådde nesten 3000 medlemmer innen 1995. I 2008, ved hjelp av internett, hadde gruppen vokst til over 15 000 medlemmer.

Hvor mange rundt deg tror du driver med AB,DL?...

ABDL Pute 21. århundre
ABDL Pute 21. århundre

Sjekk gjerne ut vårt artikkelarkiv for flere artikler. (krever innlogging)