Gode bleier & et godt miljø?


Målet vårt er å ha gode bleier på lager. De skal være behagelige å ha på og enkle å skifte, samt ha god oppsugingsevne. Men også snille mot miljøet noe dagens bleier blir bedre og bedre på, da produsentene er blitt mer bevisste en noen gang på sammensettingene av de forskjellige materialene som blir brukt og ikke minst måten de blir "destruert" på etter bruk.


Hvordan kan en god bleie være bedre for miljøet?

En god bleie med stor oppsugingsevne, noe den kan ha selv om den er tynn, må ikke skiftes like ofte som en bleie med dårligere oppsugingsevne. Slik blir det mindre søppel, og samlet sett går det heller ikke med så mye materiale til å holde huden tørr under bleiebruken. Når bleien i tillegg ikke lekker, trenger ikke sengetøyet eller annet tøy å vaskes like ofte.

Hva skjer etter at bleien er brukt og kastet?

De fleste bleier som er kastet riktig i "vanlig" husholdningsavfall blir brent i forbrenningsovner for på den måten å hindre at bleiene forurenser mer en nødvendig. Under forbrenning blir bleiene som er laget av plast og papir omdannet til hovedsakelig karbondioksid og vann i dagens moderne forbrenningsanlegg. Et moderne forbrenningsanlegg gir dessuten også mye energi, både som fjernvarme og strøm. Så kanskje bleiene du kjøpte sist nå er en del av strømmen du bruker nå?...

Tidligere var det enkelte som komposterte bleiene selv men av hygieniske årsaker er det ikke lenger anbefalt at brukte bleier komposteres av forbruker. Selv om en stor del av materialet i bleien er fornybare og egner seg godt til dette.

Men bleier på avveie i naturen er ikke bra får miljøet og skal sorteres! 

Hvor stor del av husholdningsavfallet står egentlig bleiene for?
Av alle de kiloene med husholdningsavfall som vi nordmenn kaster, utgjør brukte bleier kun noen få prosent.

Inneholder
vanlige bleier noen materialer som krever spesialbehandling?

Bleiene som er laget av plast og papir krever ikke noen spesialbehandling. Bleiene kan forbrennes i søppelforbrenningsanlegg og kan i tillegg komposteres i et industrielt komposteringsanlegg der plasten sorteres lagvis bort.

Hvordan skal jeg sortere bleiene?

Bleier er restavfall og kastes i restavfallsbeholder. Dette gjelder både barne- og voksenbleier.
Pakk gjerne bleiene i en lukket "myk plastpose" slik at det ikke blir lukt.
(posen passer/sorteres i samme "dunk" som bleiene)

Lykke til med sorteringen!

Bilde illustrert forbrenningsanlegg med strøm og fjernvarme 


Sjekk gjerne ut vårt artikkelarkiv for flere artikler. (krever innlogging)   

Vanlige bleier kastes i restavfallsbeholderen.
Bleiene går da til forbrenning.


Last gjerne ned Sorteringsguiden for bleieskiftarbeidere


Myke plastposer sorteres sammen med bleiene